Övergång från Hem

När det judiska folket kommit hem igen till Israel byggde de upp Jerusalem igen, men andra folk försökte hela tiden trycka ner dem.

Poäng

Repetera GT och väcka nyfikenhet och intresse för Nya testamentet och Jesus.

Om du vet att klassen tyvärr inte kommer få NT:s BÄ kan du få in mer om Jesus genom att använda alt. 2.

Superkort

Det judiska folket fick det svårt på många sätt, men längtade efter en person från Gud, som deras profeter berättat om, Messias. Han skulle hjälpa dem och ju svårare de fick det, desto mer längtade de.

Exempel på hur du kan göra

Om riggade val i trolleritrick

Det är vanligt i trolleritrick att en person upplever att den gör ett val, men i själva verket är valet riggat så att slutresultatet ändå alltid blir det samma. Så går det till i tricken nedan. När instruktören frågar ”Kan du välja jämna eller udda” talar instruktören inte om vad som ska hända med de jämna, eller udda föremålen, det bestämmer instruktören efter att eleven valt. Vad eleven än väljer är det de jämna föremålen som går vidare. På samma sätt i nästa steg.

Alt 1. Jesus-tricket med GT-repetition:
Passar när du vill repetera lite mer och vet att de kommer få NT.

Då tänkte de tillbaka på allt de hade varit med om tidigare:

(Plocka upp 5 saker, en i taget, och lägg synligt på ett bord.)

1. (Håll upp Abrahamhalsduken.)
De tänkte på att Gud hade lovat Sara & Abraham att de skulle bli ett stort folk, som skulle hjälpa andra folk att också lära känna deras Gud. Då kände de nytt hopp.

2. (Håll upp 10 Guds bud.)
De tänkte på hur deras Gud räddat dem ut ur Egypten och gett dem 10 Guds bud. Då lovade Gud att aldrig överge dem, så det var nog inte kört.

3. (Håll upp bilden på David & Goljat.)
De tänkte på hur deras Gud hjälpte lille David besegra jättestore Goljat. De kände sig som lille Goljat men litade på att deras Gud skulle hjälpa dem.

4. (Håll upp Jesajaboken.)

De tänkte på profeterna som deras Gud hade sänt till dem med både uppmuntran och tillrättavisningar. De tänkte att Gud verkade komma ihåg dem.

5. (Håll upp halsband eller annat från Ester.)

De tänkte på hur Gud ganska nyss hade gripit in och räddat hela folket genom den modige Ester. Gud skulle säkert gripa in igen.

(Ta fram en elev, ge en lapp som eleven håller i handen utan att öppna.)

Här har vi 5 saker 1, 2, 3, 4, 5, som gav dem hopp om att deras Gud var hos dem fast de hade det svårt. Välj jämna: 2 och 4, eller udda: 1, 3, 5.

Om jämna: Här är de jämna, nr 2 (10 Guds bud) och 4 (profetboken).

Om udda:
Ok, då tar vi bort de udda. (Ta bort Abrahamhalsduken, David & Goljat, Esterhalsbandet) Då är bara 10 Guds bud och profetboken kvar.

Välj 10 Guds bud eller profetboken.

(Om 10 Guds bud:) Ok, då tar vi bort den, så får du profetboken.
(Om profetboken:) Ok, då får du profetboken.

(Hur eleven än väljer får eleven ändå alltid profetboken till sist.)

(Du säger till eleven:) Nu håller du i profetboken och lappen. Vad står det på lappen?

Eleven: ”Du håller en bok i din hand”.

Instruktören: Oj, det gör du ju! Vad spännande! Då måste det finnas något viktigt i profetboken som du håller i. Det är Jesajas bok. Står det något i Jesajaboken om någon som skulle hjälpa dem? Öppna! (Eleven öppnar.) En bebis? Det står i Jesaja att det skulle födas ett speciellt barn, som skulle bli en speciell kung från Gud, som skulle hjälpa dem. Vem kunde det vara? (Jesus!)

Det kan man tänka olika om, men i Nya testamentet står det att det var Jesus. Wow, då händer det spännande grejer! (Om de kommer få NT:s BÄ:) Det får ni höra mer om i Nya testamentets Bibeläventyr nästa år!

Alt 2. Jesus-trick med mer Jesus-info

Passar när du vet att de tyvärr inte kommer få Bibeläventyret NT.


Du behöver:

5 st A4-kuvert, markerade med siffrorna 1-5

5 st A4-papper där det står “Lögnare, Snäll kille, Profet, Guds son, Soldat”. Guds son läggs i kuvert 4, övriga i de andra kuverten.

Stort papper med färdigskriven fråga “Vem är Jesus, enligt Bibeln”, alternativt skriva frågan på tavlan innan momentet börjar.

När det judiska folket kommit tillbaka till Israel bygger de upp Jerusalems murar och templet. Bibelns Gud har räddat dem från fångenskap och låtit dem komma hem igen. Men snart glömmer många i folket bort sin Gud igen. Det blir krig under en lång tid. De längtar efter någon som ska rädda dem, Messias. Det berättas om honom i Gamla testamentets böcker och de läser och väntar. 

En dag föds en liten pojke i ett stall i Betlehem. Jesus heter han. Han kom att förändra världshistorien. Men vem var denna Jesus? Det har många, många människor funderat på genom tiderna. Vem sa Bibeln att Jesus var då? Jo, det ska vi ta reda på nu. 

Skriv upp frågan ”Vem är Jesus, enligt Bibeln?” på tavlan, eller sätt upp ditt färdigskrivna papper. Sätt upp de 5 stängda kuverten så alla ser. Berätta för barnen att detta är en viktig fråga. Nu ska klassen välja det kuvert som har rätt svar. Det är mycket viktigt att de välja det som överensstämmer med Bibelns berättelser.

1. Låt en elev välja ”Udda” (1, 3, 5) eller ”Jämna” (2,4) tal.
Låt de jämna talen vara kvar på tavlan. Ta ner de udda, oavsett vad de svarar.
Väljer de udda tar du ner dem, väljer de jämna så låter du dem vara kvar.

Öppna kuverten ni valt bort, och konstatera att det var tur att de tog bort dem. Bibeln säger inte att Jesus var dessa saker. 

2. Låt en annan elev ta ett av de kvarvarande kuverten i sin hand och ge ett till dig.
Väljer eleven att behålla 4:an, börjar du med att öppna kuvertet du fick och konstatera att det var tur att eleven inte valde det.
Låt sedan eleven öppna sitt eget och konstatera kort att Bibeln säger just detta, att det är Guds son som fötts. 
Väljer eleven 2:an pustar du ut och konstaterar att det var otrolig tur att eleven gav dig just detta kuvert. Just det du ville ha kvar.

Öppna kuvertet som eleven inte gav dig först.
Öppna sedan kuvertet du håller i, nr 4, sist. 

Övergång till Jesus

I GT står det alltså om en person från Gud, Messias, som skulle hjälpa det judiska folket i framtiden. I NT står det att den personen var Jesus.