Övergång från Jona

Assyrien var ett mäktigt rike, men inget rike varar för evigt…

Poäng

Kungen befallde att Daniels Gud skulle respekteras och tillbes i hela Babylonien.

Superkort

Många i det judiska folket hade vänt ryggen åt deras gud och bad till andra gudar. Då gick de bort från Guds beskydd och anfölls av andra riken. Först besegrar Assyrien norra delen av Israel. Senare besegrar Babylonien både Assyrien och resten av Israel.
Babylonien förde bort många av det judiska folket som fångar. En av dem var den unge Daniel. Han blev till slut en nära medarbetare till kungen i Babylonien. Andra medarbetare blev då avundsjuka och införde en lag om att den som inte bad till kungen skulle straffas. Daniel som bara ville be till sin gud kastades då i lejongropen, men Gud räddade honom. Då bestämde kungen att alla skulle visa respekt för Daniels Gud.

Exempel på hur du kan göra

Bakgrund

Eftersom det lilla judiska folket skulle få hjälpa alla andra folk att upptäcka Bibelns Gud, behövde Gud beskydda dem, så att inte planen misslyckades (visa gärna bilden igen från domartiden med eleven mellan dina armar, se nedan under “Fler pedagogiska idéer”).
Men människor är glömska och precis som under domartiden vände många i det judiska folket ryggen åt Gud och gick bort från Guds beskydd. Då kom andra folk och anföll dem och förde bort dem som fångar. (eleven ”förs bort” till sin bänkplats).

Först kom ju Ass…(yrien) och förde bort nästan alla i norra Israel och förde dit andra istället.
Snart kommer nästa stora rike; Babylonien.
Babylonien var området söder om Assyriens huvudstad. De gjorde uppror och tog makten i hela Assyrien, i hela vårt klassrum kan man säga. (Vält ner A-skylten, sätt upp B-skylten lite längre söderut än A-skylten, där huvudstaden Babylon låg.)
Babylonien besegrade även de som var kvar av det judiska folket och förstörde Jerusalem och Salomos tempel. (Gå till Jerusalem på kartan, kanske som en sträng militär, lägg ner stolen som du kanske har där som templet.)
Många fördes bort som slavar till Babyloniens huvudstad (Babylon).
Profeterna hade förvarnat folket om detta, men tröstade dem också med att Gud fortfarande älskade dem och skulle hjälpa dem att komma hem igen efter 70 år. 
(Här kan du öppna Hesekiel eller Jeremia och koppla till fångenskap, tex handbojor, eller trösten att de ska få komma hem igen, tex näsdukar.)

Drama om Daniel i lejongropen

(Instruktör är berättare. 4 elever är medarbetare 1 och 2, Kungen och Daniel. Viska repliker, eller använd replikkort.)

Berättare: När Babylonierna intog Jerusalem plockade de med sig dem som de tyckte var bäst som slavar, t.ex. killen Daniel. (Ta med en elev, gå via Tigris och Eufrat till Babylon. Är det trångt är ni längst fram istället.)

(Förklara för Daniel): Du verkar klok, du får jobba hos kungen.

(En elev blir kung med kungahalsduk eller annat. Två elever blir andra medarbetare. Kungen står i mitten, två medarbetare på ena sidan, Daniel på andra.)

Kungen märkte att Daniel var klok och lyssnade mest på honom.
(Kungen vänder ryggen åt de två andra.)

De andra medarbetarna blev avundsjuka och kom på en elak plan. En medarbetare knackar kungen på axeln och säger:

Medarbetare 1: Vi har en ide!

Kungen: (Säg till kungen att varje gång du gör tumme upp säger han t.ex. ”Gött mos!”) Gött mos!

Medarbetare 2: Alla ska be till dig.

Kungen: Gött mos!

Medarbetare 1: Annars dör man.

Kungen: Gött mos!

Berättare: Kungen hade en grop med lejon i. Där skulle man putta ner den som inte ville be till kungen.
Daniel gick hem till sig och tyckte det var en fånig lag. (Daniel går lite åt sidan.)
Han tänkte ”Inga andra gudar, inte tillbe nån annan.”
Medarbetarna smög på Daniel. (Smyger efter.)
De märkte att han inte bad till kungen utan till sin Gud. (Daniel knäpper händerna.)
Då grep de honom och ropade till kungen:

Medarbetare 1: Vi har gripit en!

Kungen: Gött mos!

Berättare: Då såg kungen att det var Daniel. Han blev jätteledsen, men kunde inte ändra lagen. Medarbetarna gick med Daniel till lejongropen.
Nu behöver jag någon stark elev. (Välj någon som vinkar och hoppas få vara lejon och äta upp Daniel.)
Bra! Du får vara en stark ängel!
(Välj en lugn elev till lejon så det inte blir våldsamt.)
Daniel klättrade ner i lejongropen. (egentligen kastades, men det kan bli hårdhänt.)
Den starka ängeln skyddade honom hela natten. (Ängeln ställer sig mellan lejonet och Daniel.)
Tidigt nästa morgonen sprang kungen till lejongropen och undrade om Daniel lever.
(Kungen springer till lejongropen.)

Daniel: Jag mår bra!

Kungen: Gött mos!

Berättare: Medhjälparna hjälper Daniel upp. (De drar upp honom.)

Kungen förstår att de bara ville bli av med Daniel. Nu måste de själva hoppa ner i gropen och nu var inte ängeln kvar…
En applåd för lejonet och hans dubbla lunch! (Medarbetare 1 & 2 och lejonet sätter sig så det blir lugnt.)
Kungen är glad att Daniel lever och bestämmer att alla ska visa respekt för Daniels Gud, som räddade honom.

Kungen: Gött mos!

Berättare: Denna berättelser passar in på ett känt ordspråk som vi hörde från ordspråksboken. Vilket då? (Den som gräver en grop åt andra faller ofta själva ner i den.)
Precis! En applåd för våra skådespelare!

Fler pedagogiska idéer

Illustration om hur det judiska folket gick ut ur Guds beskydd

Bilden kan också användas vid domartiden.

(Ta fram en elev som vår vara folket. Instruktören, gärna med vit halsduk/mantel, kan spela Gud.
Stå bredvid varandra.)
Gud älskade alla folk på hela jorden. Därför hade det judiska folket fått uppgiften att hjälpa alla andra folk att lära känna Bibelns Gud. Eftersom det var ett så litet folk behövde deras Gud beskydda dem från andra folk som var många fler och mäktigare.
(Eleven och instruktören står vända mot varandra, instruktören håller ut sina armar på sidorna om eleven, men rör inte. Fråga gärna om det är ok att stå så.)
Annars hade det judiska folket besegrats och försvunnit och planen hade misslyckats.
Människor är glömska och precis som under domartiden glömde folket bort deras uppdrag och började istället be till de andra folkens tillverkade gudar.
De vände ryggen åt Gud och tog ett steg bort, utanför Guds beskydd. (Eleven gör så.)
Då kom andra folk och förtryckte det judiska folket.

Berätta utifrån bilden

Man kan hålla i bilden och med barnen fundera på varför han hamnat där. Berätta att det är för att han bad till sin gud. Koppla det till religionsfriheten vi har i Sverige. Berätta att i berättelsen räddade hans gud honom och att folk därför fick höra talas om Bibelns Gud i hela Babylonien.

Välja slavar

När man väljer ut folk som ska följa med till Babylonien kan man fråga något barn vad 1 + 1 är och bli förvånad över hur smart eleven är. Den får bli slav!
Man kan känna på musklerna och bli förvånad hur stark den är osv.
Så har man valt ut 4 personer som får följa med till huvudstaden (Babylon).
När man är i huvudstaden förklarar man att nu ska de glömma sin gamla identitet, språk, sina traditioner osv. Nu ska de bli Babyloniska medborgare! De får inte ens behålla sina egna namn. Fråga vad de heter, säga att det absolut inte går för sig och ge dem namnen efter Babyloniska gudar: Shadrak, Meshak, Aved-Nego och Daniel. Nämn kort att det är finns en spännande berättelse om de tre första, som står i Bibeln om man vill läsa. Låt dem sätta sig och fortsätt med berättelsen om Daniel.

Upprepande medarbetare

Man kan göra så att tre medarbetare till kungen får varsin replik som de upprepar, tex: Absolut! Javisst! Ingen tvekan! Så kan man som berättare vara medarbetare och säga saker till kungen, typ “Kungen, du är bäst!”, “Man borde be till dig!” osv. Och får genast medhåll av de andra tre med sina repliker.

Övergång till Ester

I slutet av Daniels liv kommer ett tredje och ännu större rike och besegrar hela Babylonien: Persien! Det var ungefär Iran. (Sätt upp P-skylten och lägg ner B-skylten.)