Övergång från Israel

Josua fortsätter inta landet och till slut hade det judiska folket tagit över hela Israel.

Poäng

Även om folket ofta vände ryggen år deras Gud, älskade Gud dem och hade tålamod med dem.

Superkort

Det judiska folket intog hela Israel och bosatte sig där. De började dock be till de andra folkens gudar. När de vände ryggen åt sin Gud blev de förtryckta av andra folk. Då ropade de till sin Gud igen, som förlät dem, och sa till en man eller kvinna att bli ledare för folket. Ledarna kallades domare. När de besegrat sina fiender började de be till andra gudar igen och vände ryggen åt sin Gud, osv. Så gick det runt runt i ett par hundra år. De flesta verkade mest tänka på sig själva och struntade i andra.

Exempel på hur du kan göra

Illustration av dommartidens cykler

Josua fortsätter inta landet och till slut har det judiska folket tagit kontrollen över hela Israel. Nu är folket tillbaka i det land som Gud hade lovat Abraham. Josua låter dock bli att driva iväg dem som bodde i landet förut, utan låter dem bo kvar. Då går det tyvärr som Mose varnade för. Många börjar följa de andra folkens tillverkade gudar och glömde ”Inga andra gudar inte tillbe nån annan.”

Ta fram en elev som vår vara folket.Instruktören, gärna med vit halsduk/mantel, kan spela Gud.Stå bredvid varandra.


Gud älskade alla folk på hela jorden. Därför hade det judiska folket fått uppgiften att hjälpa alla andra folk att lära känna Bibelns Gud. Eftersom det var ett så litet folk behövde deras Gud beskydda dem från andra folk som var många fler och mäktigare.

Eleven och instruktören står vända mot varandra, instruktören håller armarna nästan runt eleven, men rör inte.Annars hade det judiska folket försvunnit och planen hade misslyckats.

Människor är glömska och ofta glömde folket bort deras uppdrag och började istället be till de andra folkens tillverkade gudar.
De vände ryggen åt Gud och tog ett steg bort, utanför Guds beskydd. (Eleven gör så.)

Då kom andra folk och förtryckte det judiska folket. Folket kommer ihåg sin Gud och vände tillbaka och kom in i Guds beskydd igen. Gud sa till en man eller kvinna i folket att bli domare, som samlade ihop folket och lyckades jaga iväg fienderna.
Snart glömde de igen bort att de var Guds folk. 
(Eleven går bort från Gud igen.)Då kom de utanför Guds beskydd igen, blev förtryckta och ropade till Gud återigen.

Gud hade lovat att aldrig överge dem, lät dem ännu en gång komma in i sitt beskydd.

Sedan glömde de bort sin Gud igen osv. Så höll det på i ett par hundra år. Den här röriga tiden kallas domartiden (tecknet) eftersom deras ledare kallades domare.

Fler pedagogiska idéer

Gideon

Om du hinner kan du berätta om Gideon under domartiden. T.ex. öppna Domarboken och ta ut ull. Poäng: Bibelns Gud använde oväntade personer. De skulle förstå att de inte segrade för att de var starka, utan för att de följde deras Gud, som Gud var stark och god.

Debora

Du kan nämna att en av domarna var kvinnan Debora, som också var profet. (Dom 4-5) Berättelsen är dock blodig och våldsam och svår att fördjupa sig i.

Övergång till Rut

Men nu ska vi berätta om en kvinna som valde att tänka på andra till skillnad från de andra, trots att de levde i en svår tid.