Övergång från Samuel

Folket ville inte längre ha domare som ledare. Istället ville de att en kung skulle ena riket. Året är ungefär 1000 f.Kr. (Gör tecknet)

Poäng

Att sätta in Bibelns berättelser på tidslinjen.

Superkort

Gud visar Samuel vem som ska bli kung, Saul.

Tyvärr lyssnade inte kung Saul på deras Gud. Han blev allt mer hård och kärlekslös.

Förslag på hur du kan göra

Samuel utser den förste kungen

Roller

Fortsättning från “24. Samuel”

Samuel: instruktör. Saul: elev.
Berättare: Samma instruktör som Samuel, eller en annan instruktör.

Genomförande

Samuel: Shh! Gud säger något! (Lyssna med handen bakom örat.)
Ok, nu vet jag vem som ska bli kung! (Ta fram en elev.)
Saul ska bli kung! (Häng på kung-halsduken eller annat, sätt Saul på en stol framme i mitten.)

Berättare:

Saul var den förste av tre kungar när landet var enat. Först var han väldigt bra som kung och räddade folket från deras fiender, men snart tyckte Saul att han var så bra att han inte behövde lyssna på någon annan, inte ens på Gud. Då blev han allt mer hård och kärlekslös.

Samuel: Shh! Gud säger något igen! Ok, ska en annan bli kung? Ska jag gå hem till honom?

Dramat fortsätter under ”26. David – Goljat”

Fler pedagogiska idéer

Jämför med Sverige 1000 fKr

Sverige låg långt efter i utvecklingen. 1000 fKr var det bronsålder i Sverige, men de flesta levde fortfarande som på stenåldern.

Stega upp 1000 fKr

På liknande sätt som beskrivs vid 2000 fKr kan du stega upp en tidslinje där ett steg är 1000 år.

Tumstockar

Om det inte finns någon tidslinje i klassrummet kan du sätta upp två tumstockar (t.ex. med magneter på whiteboarden) så att 0 blir i mitten. 1 mm = 1 år. 1 meter = 1000 år. Vår tid kommer längst till höger, Kristi födelse i mitten. Abraham och 2000 f.Kr. längst till vänster, 1000 f.Kr. 1 meter till vänster om mitten. Tumstockarna bör så klart sättas upp redan vid 2000 f.Kr. i så fall.

Övergång till David – Goljat

Till slut blev Saul så kärlekslös att Gud sa åt Samuel att utse en annan till kung.