Poäng att få fram

Att rörelser hjälper dem minnas.

Övergång från Noa

Nu har vi redan lärt oss några olika berättelser och det kommer många fler! Hur ska vi komma ihåg alla?

Motivera till rörelser

Jag vet ett supersmart knep att minnas saker! För att ni ska förstå hur smart det är ska vi göra ett experiment. Jag räknar till tre och då börjar ni alla sjunga en sång, samma sång, men jag säger inte innan vilken. Förstår ni? Bestäm inte vilken sång innan, utan titta bara på mig, jag räknar till tre och då börjar ni sjunga samma sång allihop. Ok?
(Var övertydlig. Se till att alla tittar på dig. Gör Imse Vimse-rörelserna när du räknar. Ett, två, tre! Sjunger de olika så avbryt genast och börja om.)


(En del barn som inte växt upp i Sverige kan dock inte Imse Vimse. Då kan du kan säga:)
”Jag förstår att alla inte kunde den sången, men ni märkte säkert att många mindes den bara genom att se en rörelse.”
(Ni behöver inte sjunga hela, det tar både tid och känns barnsligt och pinsamt för en del. Syftet är att barnen ska förstå att rörelser gör att de minns saker långt efteråt.)

Hur visste ni att det var den sången? Rörelserna! Just det. Det var säkert många år sedan ni sjöng den, men, när ni såg rörelserna kände era hjärnor genast igen dem och tänkte på sången. Era hjärnor minns väldigt bra när man kopplar ihop något med en rörelse.

Det är det som är det supersmarta knepet på hur ni ska minnas alla berättelser. Varje berättelse kommer nämligen få ett nyckelord och en rörelse. Vi ställer oss upp och lär oss de första! Gör stora tydliga rörelser, förklara vad de föreställer, eleverna gör efter dig.

Slå upp sidan 3 i häftet. Jag frågar och ni svarar alla tillsammans:
Hela Bibeln börjar alltså med… du gör skapelsetecknet, de säger tillsammans Skapelse, du skriver Skapelse på tavlan, de i häftet.
osv.

Övergång till Sara & Abraham

Efter Noa blev människorna allt fler igen, men de glömde bort Gud. Tror ni att Bibelns Gud också hade glömt bort människorna? Nej.