Övergång Rut/domartiden

Rut levde alltså under domartiden. Nu ska vi möta den siste domaren.

Poäng

Gud gav uppgifter till vem som helst som var öppen för det, t.ex. Samuel, redan när han var barn.

Superkort

Pojken Samuel växte upp i templet. Gud talade till honom på natten. Han lyssnade till Guds röst hela livet och blev både profet och den siste domaren. Det judiska folket skulle ha Gud som sin kung, men folket ville att Samuel skulle utse en vanlig kung åt dem. Gud säger att han ska gå med på det, men varnade för att det skulle bli sämre för dem.

Övergång till 1000 f.Kr.

Då tog domartiden slut och en ny tid började, det enade riket.

Exempel på hur du kan göra

Dramaförslag

Roller och förberedelser

En instruktör är Samuel. (Går med elev också, men tar det mer tid, eller så gör ni färre repliker.)
Samma eller annan instruktör är berättare.

Elev är prästen (Eli)

Viska repliker, eller använd lappar.
Använda gärna Samuelhalsduken och något annat till prästen.
Två stolar eller bänkar att sova på.

Genomförande

Samuel: Hej! Jag heter Samuel och är ungefär lika gammal som ni. Jag växer upp här i templet och prästen här tar hand om mig. Nu är det kväll, så vi går och lägger oss. Du prästen sover där i din säng (peka på bänk/golvet/stol). Jag lägger mig här (på en bänk/stol). God natt!

Berättare: På natten hör Samuel någon som ropar hans namn två gånger. (Var tyst och se om eleverna ropar ”Samuel” som svar, annars:)Alltså, någon ropade Samuel två gånger…

Samuel: Oj, prästen ropade visst. (till prästen.)

Samuel: Hej! Ropade du på mig? (Skaka på huvudet.)

Prästen: Nej?

Samuel: (Går och lägger sig igen.) Konstigt. Jag drömde väl bara.

Berättare: Men då hör han igen… (var tyst så ropar nog klassen)

Samuel: Nu hörde jag i alla fall att nån ropade!(till prästen.)
Nu hörde jag dig i alla fall. Visst ropade du nu? (Skaka huvudet)

Prästen: Nej.

Samuel: Väldigt konstigt!

Berättare: Samuel lägger sig igen men hör ännu en gång rösten.

Samuel: Nu är det inte kul längre! Visst är det du som ropar? (Skaka huvudet)

Prästen: Nej.

Samuel: Vem är det då som ropar på mig om inte du?!

Prästen: Gud.

Samuel: Va? Ropar Gud på mig, ett barn? Coolt! Vad ska jag säga då? (Låtsas lyssna på något som Samuel viskar.) Ok, spännande! (gg dig igen.)

Berättare: Då hörde han igen… (klassen ropar)

Samuel: Tala herre, din tjänare hör.

Berättare: Då fick Samuel höra ett budskap från sin Gud, som han fick berätta vidare. Så blev det många gånger senare också. Vad kallas en person som får ett budskap från sin Gud och berättar det vidare? (Profet)Just det.
En applåd för vår skådespelare! (Eleven sätter sig.)

Samuel blev profet och när han blev större blev han också folkets ledare, en domare. En gång kom en massa folk till Samuel och ropade (Ropa med eleverna på ena halvan av klassrummet):
Vi vill ha en kung! Vi vill ha en kung!

Samuel: Men Gud är ju våran kung! Vi behöver inte ha någon annan kung, som de andra folken. Det är jobbigt att ha en kung också. Ni måste betala massa skatt och blir soldater i hans armé.

Berättare: Då ropade de (ropa igång eleverna på andra halvan av klassrummet):
Vi vill va som alla andra! Vi vill va som alla andra!”
(Ge tecken att fortsätta och ropa igång första halvan:) ”Vi vill ha en kung! Vi vill ha en kung!”

Samuel: Ok, ok! Gud säger att ni ska få en kung.

Berättare: Då tog domartiden slut och en ny tid började, det enade riket.

Dramat fortsätter under ”25. 1000 f.Kr.”

Fler pedagogiska idéer

Hanna i templet                 

Om du vill och hinner kan du även berätta om Samuels mamma Hanna, som bedrövad bad till Bibelns Gud i templet om att få barn och lovade att barnet i så fall skulle få växa upp i templet.

Att undvika

Eli och hans söner

Det tar tid och tillför inte så mycket att fördjupa sig i att Elis söner blev tillrättavisade av Samuel.