Poäng

Gud ville att Sara och Abraham och deras ättlingar skulle få lära känna Gud, så att de kunde hjälpa alla andra folk att också lära känna Bibelns Gud.

Bakgrund

Efter Noa blev människorna allt fler igen, men de glömde bort Bibelns Gud. Tror ni att Bibeln berättar att Gud också hade glömt bort människorna? Nej, Gud hade en plan.
Berättelserna om skapelsen, syndafallet och Noa står det inte i bibeln när det skulle ha hänt, men från och med nu går det att sätta in Bibelns berättelser på en tidslinje.

Superkort

Från Noa hoppar vi framåt i tiden till ungefär 2000 f.Kr. Då levde ett par som hette Sara och Abraham. Bibelns Gud hade en plan: Sara & Abraham skulle bli starten på ett folk som skulle lära känna Gud och hjälpa alla andra folk att också lära känna Gud.
Sara & Abraham skulle få lika många släktingar som stjärnorna, tecknet.

De levde i staden Ur.

Bibeln berättar om verkliga platser, som ofta finns kvar än idag.
(Visa världskartan sidan 7, visa Mellanösternkartan.)

Nu förstorar vi kartan så den fyller hela klassrummet!
(Peka u väderstreckent Medelhavet, Israel/Palestina, Syrien, Irak, Iran.)

Slå upp sidan 6 och 7.
Vad heter sjön i norra Israel? (Genesarets sjö) Skriv på kartan. (Du skriver på tavlan.)
(Gör likadant för Jordan, Döda havet, Medelhavet)

Exempel på hur du kan göra

2000 fKr

Vi gör en tidslinje: (Stå längst fram till vänster i klassrummet, för dig).
Här är vi idag, ca 2000 e.Kr. Nu kliver jag tusen år tillbaka i tiden, (ta ett stort steg åt höger, för dig), vilket år är det här? 1000 e.Kr.
Kliver ytterligare tusen år tillbaka i tiden, vilket år? 0.

Tusen år till? 1000 f.Kr.

Tusen år till? 2000 f.Kr.

Hit reser vi nu. Vi ska nu möte två av de mest kända personer som Bibeln berättar om.

Sara & Abraham

(Låt två elever vara Sara och Abraham, vill du minska risk för pinsamhet för dem kan du välja två av samma kön,, ställ dem där Ur snart hamnar, du själv är Gud.)
Gud: Hej Sara & Abraham! Det är jag som är Gud och jag älskar alla människor supermycket. Ingen känner mig längre, men jag har en plan: Ni ska bli en familj, en stor släkt och till slut ett stort folk. Se på stjärnorna (tecknet), så många släktingar kommer det komma efter er! Min plan är att ni ska få lära känna mig så att ni kan hjälpa alla andra folk att också lära känna mig. Är ni med på det? (Nicka.). Bra!
Stå kvar här, jag kommer snart tillbaka. (Ställ dig längst fram i klassrummet.)

Ur, kartan

Bibelns berättelser handlar om verkliga platser.
Visa Bibelns länder på världskartan på Powerpoint, karta i klassrummet, eller i häftet.
Visa kartan över Bibelns länder.
Känner ni igen er? (Visa Iran, Irak, Turkiet, Egypten, Israel och Medelhavet.)

Vi ska snart göra kartan superstor och drar ner den i klassrummet!
(Peka ut kartans väderstreck i klassrummet.)
Var i klassrummet kommer Egypten hamna? (Klassen pekar.)

Lyft upp fötterna så drar vi ner kartan!
(Låtsas ta tag i kartan, dra ner den längs golvet framifrån och ner i mittgången.)
Sätt ner fötterna! Nu är vi där! Här är alltså Egypten Pyramid upp. Ni här sitter i båtar i Medelhavet. Mittgången är Israel, här vid tavlan är Syrien, ni bor i Irak.

Här vet alla idag vilka Sara & Abraham var, för de är viktiga personer även i Islam, som är den vanligaste religionen i de här länderna.

(Gå till Sara & Abraham, ta med Ur.)

Sara & Abraham bodde i …(håll upp Ur-skylten.) i Klocka? Annat ord för klocka är Ur.

Sara & Abraham bodde alltså i Ur!

Pedagogiska idéer

Gissa Abrahams namn

Du kan låta barnen gissa vad Abraham hette, innan du visar upp namnet på Abraham-halsduken; ledtråd: som en världskänd svensk fotbollsspelare i efternamn ungefär… Zlatans efternam… (Ibrahimovic).

Övergång till geografin

(Rörelser:) Året är alltså 2000 f.Kr. Då levde Sara och Abraham i Ur. Men inte så länge till!