Övergång från 2000 f.Kr., Sara & Abraham, Ur

(Gör rörelserna Året är alltså 2000 f.Kr. Då levde Sara och Abraham i Ur.
Men inte så länge till!

Poäng

Gud säger till Sara och Abraham att flytta till Israel.
Få koll på geografin och vattendragen.

Superkort

Gud säger till Sara och Abraham att de ska flytta till Israel. Landet är omgivet av olika vattendrag: Gennesarets sjö, Jordan, Döda havet, Medelhavet. Skriv i häftet.

Geografisk vandring

Gud: Ni ska flytta till ett land som ligger där borta, Israel. Ni ska bli ett stort folk och de ska också bo där i framtiden. För att komma dit kan vi inte gena över öknen, för då dör ni, utan vi måste följa floderna Tigris och Eufrat, som rinner här. (Visa)
Ta med alla era tjänare och får och kameler så går vi!
(Gå med Sara och Abraham från Ur, upp längst klassrummets vänstra vägg sett framifrån, till mittgången.)

Nu är ni framme i landet där ni ska bo. Här uppe i norr ser ni Gennesarets sjö, där det finns många fina fiskar. (Sätt upp fisken. Alla säger Gennesarets sjö och gör rörelsen.)
Sjön rinner ut i en slingrig flod som heter Jordan, kom så följer vi den!
(Alla säger Jordan och slingrar med handen. Du kan simma med Döda havets fisk.)
Vi följer Jordan 10 mil söderut och ser att Jordan rinner ut i en märklig sjö utan liv.
(Sätt upp fisken.) Döda havet, (säger + rörelse), 400 m under havet, inget utlopp, mkt salt.

Vi går 10 mil västerut och kommer fram till ett stort hav med stora vågor: Medelhavet.
(Alla säger och gör rörelsen.)

(Gå med Sara och Abraham längst norrut i Israel och se ner över landet, stå emellan dem.)

Nu ser vi ut över landet mellan vattendragen. Det har kallats många saker, vi säger Israel, man kan också säga Palestina. (Tecknet.)

Sett Lejonkungen? Mofasa tar med Simba upp på ett berg, visar hela landet: ”Allt land du ser här kommer bli ditt en dag!” Så ungefär säger Bibelns Gud till Abraham och Sara om landet Israel.

(Du, Sara och Abraham leder rörelserna tillsammans från början, lägg till vattendragen just denna gången, även om de är inte med i de vanliga nyckelorden sedan.)

En applåd till våra skådespelare!

Slå upp kartan på sidan 6 och 7. (Visa världskartan, berätta lite om kartan.)
Vad heter sjön i norra Israel? (Genesarets sjö) Skriv det på kartan. (Du skriver på tavlan.)
(Gör på samma sätt med alla fyra vattendragen. För svårt för vissa att skriva helt själv.)

Övergång till Israel, Ismael, Isak

Nu har de äntligen kommit till Israel, där de skulle bli ett stort folk och hjälpa alla andra folk upptäcka vem deras Gud är, men de hade ett stort problem…